Divadelní společnost Geisslers Hofcomoedianten Kuks

Don Juan aneb Strašlivé hodování

Autor předlohy: dle české loutkové hry z XVIII. věku nalezeného v archivu velkostatku Svobodných Hamrů
dramaturgická spolupráce: Otakar Faifr
produkce: Marie Kolářová, Tomáš Michálek, Otakar Faifr
scéna: Geisslers Hofcomoedianten
kostýmy: Kristýna Šrolová, Hana Stehlíková
světla: Lukáš Brinda
hudební aranžmá východočeských lidových písní a korepetice: Matija Solce
Osoby a obsazení: Vendula Štíchová, Blanka Vávrová, Václav Chalupa, Ivana Machalová/Marie Štípková, Kristýna Matějová a Martin Bohadlo

Základní údaje o souboru:
Známý kukský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten hraje již desátou sezónu. Počátky souboru musíme hledat v Náchodě, odkud pocházejí téměř všichni jeho zakladatelé. V posledních letech Geisslers výrazně rozšířili svou působnost i mimo Kuks. Kromě pravidelné účasti na různých domácích přehlídkách a mezinárodních festivalech (po Maďarsku následovalo Rakousko, Itálie, Polsko) začali vyjíždět na běžné nefestivalové zájezdy a svou pozornost více zaměřili na Prahu (hostování v Činoherním klubu, Žižkovském divadle, Paláci Akropolis, Ábíčku aj.). Zdroje dramaturgické inspirace začali hledat i mimo šporkovskou knihovnu a své nové inscenace této linie premiérují v Praze.

Několik slov o autorovi (autorech), inscenátorech, respektive o inscenační tradici hry:
Divadelní společnost Geisslers Hofcomoedianten, která se ve své dramaturgii orientuje na baroko a prosazuje nový barokně-divadelní styl, tentokrát sáhla po málo známém, velmi svérázném, neúplném a vůbec prvním dochovaném rukopisu východočeské loutkové hry z roku 1770 s původním názvem „Strassliwi Hodowani nebo Don Jean, mordirz sweho pana bratra Dona Carlose v 3 dílích“, nalezeném v archivu velkostatku Svobodných Hamrů. Výsledkem je donjuanovská stolní loutková hra s lidovými zpěvy, tanci, zvyklostmi a rčeními pro mladé, staré, citlivé i otrlé, slyšící i neslyšící, ale hlavně pro ženy!

Hrací termín: Pondělí 2. července 2012, DKP ve 19 hodin
Adresa: pro dospělé
Čas: 120 / 55 / 45 (příprava / představení / bourání)
Kontakt: info@geisslers.cz